Vasárnapi vendég

Kedves Jó Emberem!

Ez a könyv nem kerül forgalomba, nem vásárolható meg. Azért készült, hogy karácsonykor, névnapodon, születésnapodon, vagy csak úgy, adhassak Neked valamit.

Nincs benne semmi, tehát benne van minden. Minden csak nekem fontos történetem és teljesen érdektelen gondolatom. Éppen ezért kérlek, eszedbe se jusson ezen a bevezető – lebeszélő – néhány mondaton, és persze a csodás verseken, a nagy magyar klasszikusok művein kívül elolvasni semmit belőle. Nincs értelme. Kár az időt pocsékolni arra, hogy olyan valakinek a néhol összekapaszkodó, máskor szétfutó, olykor még egymásnak is ellentmondó, helyenként megbotránkoztató írásait olvasd, aki olyan hiú, hogy nem tudja elviselni azt, hogy gondolatai az éterbe szálljanak. Aki mindenképpen ragaszkodik ahhoz, hogy az emberi léptékkel mérhető örökkévalóságnak lejegyezze fontoskodásait, okoskodásait.

Ebben a digitális világban mégis öröm nekem, hogy olyan kézzel fogható dolgot adhattam, ami legalább szép. Persze, ez is Bence fiamat dicséri, aki mindig, mindenben segítségemre volt, s aki igyekezett most is kellemes küllemet adni amorf mondathalmazaimnak, s amelybe azon kedves verseim egy részét is bemásoltam, amelyek mindig megrendítenek.

Tedd hát ezt a könyvet megértő mosollyal a polcodra. Pihenjenek a lapok, szunnyadjanak a szavak. De, ha mégis figyelmen kívül hagyod intelmeimet, magadra vess!

Így lesz, vagy úgy, köszönöm, hogy eddig eljutottál az olvasásban, Te, aki nem véletlenül kaptad tőlem ezt a könyvet. Fontos vagy, voltál és leszel az életemben. Köszönök Neked mindent!

Most, és mindörökké kívánok áldott karácsonyt, boldog névnapot, születésnapot…, de mindenképpen elégedett életet!

Pénzes Ottó

AZ ALAPÍTÓ IGAZGATÓ – Kisgyörgy János életére emlékezve

“Bár valójában sohasem volt a megalakuló állami gimnázium igazgatója, de a későbbi – szintén legendás – irányító, Dr. Nagy László találó elnevezése alapján „Alapító Igazgató” státus jár Neki! Ezt a megállapítást fogadta el Szabó Menyhért, városunk Pro Urbe díjas polgára, vasút-, és helytörténettel foglalkozó kutató is, aki Kisgyörgy Jánoshoz hasonlóan maga is Matolcsi születésű. Ő arra vállalkozott, hogy a művész hajlamú, családszerető, munkájában precíz, kitartó, nagy feladatokat magára vállaló, aggastyán korában, a megélt tragédiák ellenére is derűs, elégedett férfiú életére emlékezzen. Tette ezt éppen akkor, amikor az Esze Tamás Gimnázium a fennállásának 70. évfordulóját ünnepli, „Alapító Igazgatója” születésének pedig a 140. évfordulójára emlékezik.”   Pénzes Ottó

Látó tudattal – Losonczi Léna versei

Írj! – szólt hozzá az Úr, s Ő megértette, hogy most, amikor pedagóguspályájának aktív szakaszát lezárta, még nyitva maradhat előtte egy ajtó! Ez a meggondolt gondolatok, a leírt szavak birodalmába vezet, ahová a kereső ember azért lép be, mert azt reméli, kérdéseire, dilemmáira, kételyeire választ, fájdalmaira, kudarcaira, szenvedéseire gyógyírt talál.  Aki ennek a világnak a mélyére merül, az igazgyöngyöt lel, de aki igazán a szavak embere, az nem csak azt képes felhozni, felmutatni. Az a harcait, küzdelmeit, megaláztatásait, kétségeit, könnyeit is embertársai elé tudja vinni. Losonczi Léna ilyen ember! Ő tanítva tanulja végig az életét, s az írás a lételeme. Bár ebben a birodalomban otthonosan mozog, de érzi, tudja, hogy amikor a katedra már nincs a lába alatt, a felelőssége is más. A néző embereket látni kell megtanítania! S ez egy bámuló, egyre bambább világban óriási vállalás. Tudom, méltán jelöltetett ki erre a feladatra. Hiteles ember.       Pénzes Ottó

Találkozások Mátészalkán

Pénzes Ottó tanár az elmúlt években Mátészalkára hívta a magyar művészeti és tudományos közélet színe-javát. Az előadások, kiállítások, koncertek és bemutatók előtt, után, s néha még közben is beszélgetéseket folytattak. A vendégek megismerték Mátészalka igazi arcát, barátokra leltek ebben a szatmári kisvárosban. Ez a könyv felidézi a vissza-visszatérő művészek, tudósok alakját, a beszélgetéseket, s azokat a történeteket, amelyek nyilván emlékezetesek a szereplőknek, és érdekesek lehetnek az olvasóknak is. Az anekdotázó stílus lehetőséget ad a szerzőnek arra, hogy olyan dolgokról elmélkedjen, mint a kultúra és a civilizáció viszonya, a demokrácia álszentsége, a média kétszínűsége, a művészet szakralitása, a pedagógia értelme, a családi élet jelentősége, döntéseink komolysága, a cigány-, vagy a zsidókérdés.

EDDIG JUTOTTAM – hetven vers

43 11 13 – ekkor született meg ajándékként, nyolcadik gyermekként Szamosszegen Szabó Magdolna, alias Losonczi Léna. Több mint ötven év pedagógusi szolgálat áll mögötte. Az irodalom, az olvasás szeretetére nevelt generációkat, s még ma is rendkívül aktív. Református hitoktatóként folytatja misszióját, az emberformálást. Mély hite és hatalmas műveltsége a forrása költői, írói munkásságának. Mindig volt mondanivalója a legszélesebb nyilvánosságnak, ezt bizonyítja tizenöt könyve. Versei, novellái számos antológiában, országos irodalmi lapban jelenhettek meg. Irodalmi munkássága mellett szülőfaluja – melynek Díszpolgára – történetét is szorgalmasan kutatta, s könyvvé formálva adta át övéinek. Életének fő színtere azonban Mátészalka, kötődéséről, szeretetéről sok-sok versben vall. Tevékeny, értékhalmozó életével kiérdemelte a Pro Urbe díjat is. Mindenféle elismerést kapott már, de számára mindig az a legfontosabb, amit adhat. Most is ezt teszi, mégpedig oly módon, hogy legkedvesebb, legfontosabb verseiből megélt éveihez kötve válogatott, és ad át ezennel kedves olvasóinak.

A Jóisten kedves, játékos jutalma, hogy ez a szép kötet éppen élete fontos évének fontos napján jelenhetett meg: 13 11 13

 

A KEREK VILÁG KÖZEPÉN

Igaz mesék Mátészalka valaha volt hőseiről, művészeiről, tudósairól, szélhámosairól…

Pénzes Ottó arra vállalkozott, hogy Mátészalka történetéről úgy meséljen, hogy a valaha itt született, itt élt, vagy csak a városban megfordult nevezetes személyiségek érdekes históriáit hozza szóba. Ügyelt a kronológiára, ezért egy várostörténet is kirajzolódik az olvasó előtt.

Nem titkolt szándéka, hogy a fiatalabb nemzedékkel is megszerettesse az a várost ahol élnek, tanulnak. Talán még az „öregebbeknek” is képes valami olyat felmutatni, amit nem tudtak, s amitől erősödhet bennük a lokálpatrióta érzés.

Magad, hogy meg ne botolj, másnak is világolj

Pénzes Ottó gyakorló pedagógus és alapítója a Mátészalkai Művészetbarát Egyesületnek, a Vörösmarty Körnek, szerkesztője a Mécsvilág című lapnak. Itt megjelent írásai adták az alapját annak a vallomás-láncolatnak, amelyben személyes életének örömei, bánatai, tragédiái, élményei elevenednek meg, barátok, társak, tanítványok, példaképek sorakoznak könyvének lapjain. A kispolgári értékrend, eszmény sajátos, személyes életén átszűrt hirdetője kíván lenni.

A hűség jutalma

Hiszem, hogy a bibliai példa minden korban erőt ad a nőknek, asszonyoknak a SORS által rájuk mért nehézségek elviseléséhez. De más üzenete is van e könyvecskének. Isten nem személyválogató! Ő mindenkinek Istene, nemcsak Izráel népének, minden megtérő bűnöst elfogad.”
– vallja az írónő, Losonczi Léna új kisregénye előszavában

A végtelen felé

Különleges kötetről van szó, hiszen huszonkét diák írta le gondolatait, benyomásait Losonczi Léna egy-egy verséről. Valóban azt és úgy gondolják az olvasók, amit és ahogyan az alkotó papírra vetett? Érdemes elolvasni az elemzések mellett a kötet végén található összegzést is. És persze a csodálatos verseket, amelyek hitre nevelnek, tartást adnak.

Akvárium

Kürti László a fiatal mátészalkai költő Félszavak című kötete után a második gyüjtemény kiadására már a Mátészalkai Művészetbarát Egyesület válallkozott. Az életvidám, kedves fiatalember lelkileg pőrén áll előttünk verseiben. Lelke mélyéig látva megpillanthatjuk kételyeit, félelmeit kétségeit is, figyelemmel kísérhetjük belső harcait.

Laza versek

Mi mátészalkai művészetbarátok igyekszünk mindent megtenni, hogy cigány honfitársaink felemelkedési törekvéseit a magunk módján támogassuk Ezért vállalkoztunk Horváth András,-közismertebb nevén Laza-tiszteletreméltó, a cigányságért, sokat küzdő barátunk irodalmi próbákozásainak megjelentetésére.

Fohászok

,,Ha valaki kezébe veszi ezt a kötetet,akkor a címe alapján joggal feltételezheti, hogy imádságoskönyvvel van dolga. Ez a kötet valóban az. Losonczi Léna költő-tanár testvérünk szívében a Visszatalálásc. versében említett egykor oly kedves édesanyai szó ige-magja kikelt, s megannyi imádsággá, hitvalássá növekedett. A Fohászok c. verseskötet virágzó istengyermeki szívnek édes gyümölcstermése.”

A négybetûs élet

Stonawski Tamás, matematika-fizika szakos pedagógus, a Gábor Dénes Informatikai Fõiskola adjunktusa, festõmûvész, a Mátészalkai Férfikar egyik alapítója igen sokoldalú személyiség. A Stonawski sorok és az Ötven vers címû kötetei után, a Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület kiadványaként jelentek meg legújabb versei. Sajátos gondolatmenet, filozófikus témák és bölcselkedõ hajlam jellemzi mûvészetét.

Mátészalka Zenei élete

Erdõs Jenõ, Mátészalka díszpolgára, a Mûvészetbarát Egyesület tiszteletbeli tagja, olyan összefoglaló munkát ajánlott fel kiadásra, amely-bõl sokkal többet tudhatunk meg, mint a város zenei éle-tének története – bár ez nem kevés! Ha tudunk a sorok között olvasni és fülünk is van hozzá, az emberek iránti tisztelet és szeretet hangját véljük hallani, s azt a hitet, hogy a zene az, ami minket jobbá tehet.

Vallomások versben és prózában

Ezzel a címmel jelent meg a Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület kiadásában Losonczi Léna immár ötödik kötete.A nagytekintélyû mátészalkai nyugalmazott pedagógus, ebben a munkájában olyan “szeretetláncot” fûz össze, amelyben a szülõföldrõl, a szatmári vidékrõl, azon belül is Mátészalkáról, gyermekeirõl, unokáiról, tanítványairól és barátairól ír.

Szúnyoghegedű

A rendkívül népszerû dalénekesnõ Sipos Bea, már évek óta nagy sikert arat fellépésein, ahol a saját maga által megzenésített klasszikus és kortárs költõk verseit adja elõ. A millennium évében, a Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület kiadásában jelent meg az a CD és hangkazetta, amelynek felvételein közremûködött Gryllus Dániel, Becze Gábor és Radványi Balázs is. A Kaláka együttes legendás tagjai részt vettek a lemez nagysikerû mátészalkai bemutatóján is.