Bojerné Dr. Varga Ágnes

Bojerné Dr. Varga Ágnes emlékére   Egy kedves, mosolygós arccal, egy jókedvű tündéri lénnyel, egy gondos családanyával, egy megértő, türelmes feleséggel, egy rajongó nagymamával megint kevesebb él közöttünk. De a sort folytathatnám, hiszen egy hálás gyermek, egy ragaszkodó testvér, egy megértő rokon, egy segítőkész szomszéd, és igen, egy igazi művészetbarát távozott, és ment át a […]

Kocsis Zoltán

Óriás távozott   Kocsis Zoltán olyan géniusz volt, aki nem csak zongorajátékával, karmesteri virtuozitásával, zeneszerzői tehetségével, racionális okfejtéseivel kápráztatta el a világot, de erkölcsi alapállásával, az örök emberi értékek egyértelmű kinyilatkoztatásával mutatott példát minden magyarnak, minden embernek. Mert bár a szíve végül meggyengült, de mindig a helyén maradt! Mi mátészalkaiak különösen büszkék lehetünk, hiszen sok-sok […]

Fodor Gáborné

IN MEMORIAM FODOR GÁBORNÉ   “Úgy álljunk meg az életben, akár a sziklaszirt a tengerben; ne engedjük, hogy a szüntelen hullámverés megingasson bennünket.” (Hazrat Inajat Khan)   Ilyen szikla volt Fodor Gáborné, mindenki Ilikéje. Rendíthetetlen volt a szeretet, amely áradt belőle. Megingathatatlan volt a pedagógus pálya iránti elkötelezettsége. Kitartó volt az oktató-nevelő munkában, amelyet 1963-tól […]

Dr. Szilvássy László

Dr. Szilvássy László halálára   Lapunk előző számában még 90. születésnapja alkalmából köszöntöttük Dr. Szilvássy László tudományos kutatót, egyesületünk tiszteletbeli tagját, s most búcsúznunk kell Tőle. Január 14-én visszaadta lelkét a Teremtőnek, s mi elmondhatjuk: boldogok lehetünk, hogy egy ilyen ember kortársai lehettünk. Ismerhettük Őt. Őt, aki hatalmas lelkesedéssel gyűjtögette össze a sokszor szomorú, gyakran […]

Antall István

Elhunyt Antall István   A Magyar Rádió művészeti szerkesztője, műsorvezetője, több meghatározó kulturális rádióműsor, köztük a rendszerváltás előtti, legendás Hangsúly című hangos irodalmi és művészeti folyóirat, a Társalgó, az Irodalmi Újság, a Határok nélkül és haláláig a Gondolat-jel szerkesztője, műsorvezetője, a Magyar Írószövetség tagja, a Hangsúly Alapítvány életre hívója, a Tokaji Írótábor és a Nemzeti […]

Tóth Tibor

Tóth Tibor nyugalmazott címzetes igazgató emlékére   december 29-én, Mátészalkán, a Kossuth téri Református Nagytemplomban Becsei Miklós lelkész vett búcsút városunk köztiszteletben álló polgárától, művelődési központunk egykori igazgatójától, egyesületünk tiszteletbeli tagjától: . Megrendült lélekkel, és Isten akaratában megnyugvást keresve vagyunk most együtt Isten házában, hogy végső búcsút vegyünk Tóth Tibor testvérünktől, aki 1939. június 20-án […]

Szil György

Szil Gyurira emlékezve   A természetben élni annyi, mint a Teremtő tenyerén lenni. Az erdészek mind nagyszerű emberek. Én csak ilyeneket ismerek. Gyuri is nagyszerű ember volt. Barátai lettek a fák. Ismerte őket, beszélt velük. Erdész volt. Szerette a zenét. A lelkéig hatolt egy-egy dallam. Hányszor hozott hozzám remek lemezeket, amelyeket együtt hallgattunk meg! Ott […]

Dr. Hatala István

Az utolsó akadály is leküzdve Elment Hatala főorvos úr   Varázslatos gyermekkor, szorgalom, tudásvágy, célratörő teljesítmények jellemezték annak a fiatal orvostanhallgatónak személyiségét és szemléletét, aki még Szentgyörgyi Albert professzor úr előadásait is hallgatta. Aztán túl a nyolcvanon ott állt a sok-sok érdeklődő gyűrűjében, amikor bemutatásra került életrajzi könyve, amelynek az Akadályfutás címet adta. Személyiségébe ivódott […]

Gábor Marianne

Gábor Marianne és Mátészalka kapcsolata 1982-ben kezdődött, amikor a Nemzeti Galériából a Szatmári Múzeumba került a művésznő életmű kiállításának anyaga, s amelyért 2002-ben Pro Urbe díjat kapott. A Művészetbarát Egyesület is tiszteletbeli tagjának kérte fel. Mára sajnos csak néhány alkotása maradt a városban, de így megfogyatkozva is a múzeum képzőművészeti anyagának legértékesebb részét képezik. Gábor […]

Dr. Miklós Dezső

Dezső atya…. …..ha ezt a két szót bármelyik „őslakos” mátészalkai meghallja, senki más nem juthat eszébe, csak az a lobogó hitű, hihetetlen vitalitással, akarattal megáldott római katolikus pap, aki itt Mátészalkán 20 éven keresztül volt nem csak az egyházközségének, a filiáknak, hanem az egész városnak a legjobb értelemben vett szolgája, és akitől végső búcsút kellett […]

Dr. Telkes László

Néhány éve hatalmas gyereksereg, itt-ott már felnőttekkel is tűzdelt társaság lepte el az otthonunkat. Csupa „Telkes-gyerek”, akik „szülő-apjuk” hatvanadik születésnapjára készültek. A versek, dalok előadásáról, a Laci bácsi arcára csalt meghatott mosolyról már csak elbeszélésekből, és fotókról értesülhettünk mi vérszerinti szülők, mert a meglepetésként felvezetett ünneplésből –teljesen jogosan – minket kihagytak gyermekeink. Ezeket a fotókat […]

Móricz Ildikó

Egy nagy korszakban még a legkisebb szerepeket is színészóriások játszották. Bessenyei, Sinkovics, Latinovis, Mensáros, vagy Pathó István mellett szobalánynak lenni nagyobb dolog volt, mint manapság akár főszerepet alakítani. Mert, ha valakit a Jóisten is a színpadra teremtett, annak nem volt kérdés, hogy miképpen tovább! Mátészalka valahogy az átlagosnál is több tehetséget küldött, s küld ma […]

Tukacs Zoltánné

Ezrek tanító, majd tanár nénije, Tukacs Zoltánné született Csizmadia Ilona életének 93. évében visszaadta lelkét a Teremtőnek. Rendkívüli tisztelet övezte személyét városunkban, ahol a betűvetésre, a matematika és a fizika tudományára oktatta a fiatalságot. Lényében hordozta azt a tartást, tekintélyt, ami nélkül egy pedagógus igazából „hatástalan” marad, tudjon bár ezer és ezer módszertani fogást. Testi […]

Dr. Futaky István

Életének 87. évében elhunyt Dr. Futaky István a göttingeni Georg-August Egyetem nyelvészprofesszora, a Pro Kultúra Hungarica és a Magyar Köztársaság Tisztikeresztje kitüntetés birtokosa, a Mátészalkai Művészetbarát Egyesület tiszteletbeli tagja. Nyírcsaholyi születésének egyetlen oka, hogy édesanyja az ottani szülői házba vonult vissza gyermeke érkezésekor. Gyermekkora már Mátészalkához kötötte. Emlékeit Szalka, Szalka… című könyvében elevenítette fel, amelynek […]

Dr. Szabó László

2012. július 8-án Szabó László, az egyik legtöbbet publikáló néprajzos, a legjobb humorú barát, „Tanár Úr” örökre elment. A társadalomnéprajz úttörője, a nemzetközileg is elismert professzor 72 éves volt. Szabó László 1939-ben született Mátészalkán, kisgyermekkorát városunkban és Fehérgyarmaton töltötte. A középiskolát Debrecenben végezte, s ide járt a Zenedébe is. 1963-ban szerzett Debrecenben magyar–történelem–néprajz szakos diplomát, […]

Fodor Gábor

Egy hónapja kísérték utolsó útjára családtagjai, barátai, ismerősei a Képes Géza Könyvtár volt munkatársát, a Művészetbarát Egyesület tagját, Fodor Gábort. 1938. március 28-án született Kisvárdán. Általános iskolai tanulmányait Gyulaházán végezte, majd, Kisvárdán a Bessenyei György Gimnáziumban érettségizett. Érettségi után elvégezte a Teológiát, de hivatását nem sokáig gyakorolta, mert rájött, hogy a pedagógusi pálya közelebb áll […]

Mónus Béla

Kétszer született meg. Először 1939-ben, aztán 1951-ben, amikor egy gyermekevangelizáción megszólította őt az Úr. Az a rácsodálkozó, merengő, átszellemült tekintet, amellyel akkor elfogadta a Jóisten hívását, a egész életében ott ült aztán az arcán. Egész lényében élte meg a krisztusi szeretetet, ezért sokan mondták rá, hogy nem evilágra való. Igen, fájdalmas kimondani, de ez a […]

Bartha Béla

Nagytiszteletű Bartha Béla nyugalmazott mátészalkai lelkipásztor halálhírét mély fájdalommal, de Isten akaratában megnyugvó csendes alázattal fogadta a Szatmári Református Egyházmegye közössége, Mátészalka város lakossága, a két mátészalkai gyülekezet, valamint az elhunyt szűkebb családja. Az eltávozónak egyetlen szava, amit még a halála előtti napokban is ismételgetett a kórházi ágyon, minduntalan visszacseng: Elvégeztetett” – írta Becsei Miklós, […]

Fülöp Sándor

Fülöp Sándor tanár úr 84 évesen távozott közülünk. 40 éves pedagógusi pályafutásából 27 évet az Esze Tamás Gimnáziumban töltött el. Nekem jutott az a szomorú kötelesség, hogy az itt maradottak nevében megemlékezzem iskolánk egyik nagy egyéniségérol. Bár jómagam nem dolgozhattam együtt vele, mert közel két évtizede nyugdíjba vonult, de ismertem életét, muvészetét. A biológia mint […]

Nagy László

Egy nagy-nagybetus EMBER élt itt e Földön és az Jézus volt, de vannak még itt a Földön nagybetus Emberek. Azok, akik a szenvedést csendesen, türelmesen, óriási hittel és erovel, kitartással viselik. Ok, az emberi méltóság képviseloi. Embertársaikat szeretok, rajtuk önzetlenül segíteni akarók, az élettol, ami jót és szépet kaptak, azt tovább adni tudók, sorsukat elfogadók, […]

Futóné Balás Gyöngyvér

Sokáig reménykedtünk abban, hogy a hírek nem igazak, és szeretett kolléganőnk, tanárnőnk, barátunk visszatér közénk. Most szótlanul és megrendült szívvel vesszük tudomásul, hogy Ő örökre elment. Űrt hagyott maga után a szó fizikai és lelki értelmében is. Üres maradt az íróasztala, nem sorakoznak már rajta a javítandó füzetek, az eléneklésre váró dalok kottái, a versenyfeladatok, […]

Dr. Fogarassy Györgyné

Az 1916-os évszám számomra megtanulandó volt, hiszen nemcsak egyik nagymamám születési éve, hanem szeretve tisztelt zongoratanárnőmé, Annus nénié is. Annus néni, így ismerte mindenki a városban és a környékén, akinek valaha valamilyen kapcsolata volt a zongoraoktatással. Olyan volt ő valóban, mint egy nagymama: kedves, szeretetteljes, gondoskodó, finom lelkű, halk beszédű. Vékony, törékeny termete mit sem […]

Dienes Gábor

Sok év korkülönbség van közöttünk, de a nővérem nemzedéke olyan, mintha én is közéjük tartoznék. Te is így érezted ezt, amikor tíz évvel ezelőtt telefonon hívtalak, csináljunk kiállítást Mátészalkán. Ezer szállal kötődsz ide. Bár a Debrecenben születtél, de édesapád a legendás szemész főorvos, a megszállott vadász, akkor került ide, amikor mindössze kétéves voltál. Gyermekkorod minden […]

Kovács Tibor

Fekete zászlót lengetett a szél március elején a könyvtár épületén. Megdöbbenve hallottuk a megyei könyvtár munkatársaitól, hogy Kovács Tibor, a könyvtár volt igazgatója, a Művészetbarát Egyesület külső tagja életének 73. évében elhunyt. Tudtuk, hogy beteg, hogy orvosai nem ígértek gyógyulást, mégis felkészületlenül ért bennünket a halálhíre. A mai mátészalkai könyvtárosok közül már senki sem volt […]

Áts Józsefné

Életének 81. esztendejében elment Áts Józsefné, Gizike néni. Nem láthatjuk többé fürge, aprócska alakját, ahogy mindig sietve, ide-oda köszöngetve mosolyogva szalad valahová, valakihez. Bár húsz éve végleg nyugdíjba vonult, tevékeny maradt, hiszen egész élete erről szólt. Gizike néni közel 40 évet töltött a pedagóguspályán, tanárként és könyvtárosként. Mátészalkára 1961-ben érkeztek férjével, Áts Józseffel, akivel sorsuk […]

Szöllösi Lajos

Ha a hazaszeretetnek, a tisztességnek, az emberi mértékkel mért jóságnak szobrot állítanának, azt róla kellene megmintázni. Ha nem egy fecsegő világban élnénk, akkor ezután a mondat után már semmit sem kellene leírni. Aki ismerte Őt, az pontosan tudja, hogy a mondat miről szól, akinek pedig nem adatott meg hogy ismerje, annak ezek a szavak csak […]

Veress József

Az utolsó nagy mátészalkai tanáregyéniségek egyike távozott e földi életből csendesen. 90 éves volt, háta mögött szenvedések, csalódások szép emlékek, boldog időszakok. Arcán annak a bölcsességnek a mosolya volt látható, ami azt mondta: Mindent tudok, mindent értek, de elmondani nem lehet, csak megélni. Egyesületünk tiszteletbeli tagjaként, amíg tehette kedves feleségével eljöttek rendezvényeinkre, aztán már csak […]

Papp László

Olyan barátunktól, olyan egyesületi tagunktól búcsúzunk, aki egyszerűen csak használni akart. Soha nem tolakodott, soha nem fontoskodott, mindig háttérben akart maradni, s mindig egy lelkesen, pontosan, tökéletesen működő láncszem szeretett volna lenni. Az volt. A kultúrának, a művészetnek is szolgálója volt. Hatalmas kreativitását, technikai tudását úgy bocsátotta rendelkezésünkre, úgy állította a jó ügyek, a produkciók […]

Nyéki Károly

Minden falu, minden kisváros életében vannak olyan egyéniségek, akik meghatározzák a település utcaképét, mint egy gyönyörű ruhát a ráncok a fodrok, a hajtások a gombok. Olyanok akik a kelő nappal együtt kelnek, akiknek nagy családja az egész város, mint aki gazdája az egész városnak és aki nélkül talán az egész világ össze is dűlne. Mátészalkán […]

Kövendy Lajos

Az embernek az a – hamis – érzése támad, hogy lassan, lassan senki sem marad, aki őrizheti, aki hitelesen őrizheti tovább azt a kis lángot, amit érdek nélküli szépnek, felemelőnek, értékesnek mondhatunk ebben a huzatos világban. A mi kis városunkban is búcsúzunk nap, mint nap olyanoktól, akik vitték, őrizték, táplálták. S, most elment az is, […]

Dr. Biró Attila

Nehéz szavakat találni, amikor számunkra kedves, fiatal és tehetséges embert veszítünk el tragikus hirtelenséggel. Felfoghatatlan a tény, hogy az idő múlik, de Ő nem jelentkezik, nem hív, nem lép be az ajtón, melyen haláláig szinte minden nap. Sokunknak hiányoznak szavai, szaktudása, szigora, embersége, mindig mosolygós arca mellyel felvidította embertársait… Tisztelettel, s szeretettel őrizzük szívünkben emlékét. […]

Bodnár Istvánné

A mindenki által csak Bogyika néniként ismert, kedves türelmes tanárnő, aki bár nyolcadik évtizedét taposta, de oly fiatalos, oly lendületes és bölcs életet élt, hogy váratlannak, feldolgozhatatlannak tűnik távozása. Ő volt az, aki évtizedeken át csendben végezte azt az „aprómunkát”, amit mi szervezők, fontoskodók, nagy csinnadrattával teszünk, s mégis sokszor kudarc a részünk. A siker […]

Ferenczi Anett

Egy kivételes tehetségtől vettek végső búcsút 2005. április 13-án szülei, testvére, a rokonok, ismerősök, barátok, színésztársak, volt tanárai köztük jómagam is. Nagyon jól ismertem Őt. Kedves tanítványom volt. Sőt, családom szerint harmadik gyermekemnek tekintettem. Évekig, minden reggel becsengetett hozzánk, s együtt indultunk az iskolába. Útközben témánk a suli, a megtanult lecke, a zene, a dal […]

Gáldi Dezső

Távozott a mátészalkai közélet, a sport és kultúra kiemelkedő alakja, egyesületünk tiszteletbeli tagja. Hiányozni fog sudár alakja rendezvényeinkről, ahol olyan nagy szeretettel osztogatta saját igen kifejező rajzait, hogy az örömöt is szaporítsa a művészetet kedvelők körében. 2003. októberében városunk önkormányzata, munkásságáért Pro Urbe díjjal tüntette ki.. Alább részleteket közlünk a kitüntetés indoklásából: Gáldi Dezső repülőgép […]

Szabó Tiborné

… valakinek mindig üresen marad a helye a rendezvényeinken. Pedig azelõtt ott volt minden zenei, irodalmi, mûvészeti összejövetelen. Szabó Tiborné Ági nincs köztünk. Hiányzik. Úgy szeretnék beszélgetni vele egy-egy színházi elõadásról, irodalmi mûsorról, zenei, táncos produkcióról. Jó lenne hallani a véleményét , hiszen õ elmondta mindig az elismerõ vagy a kritikus szavait. Szaktudása, ügyszeretete hiányzik […]

Szabó Gábor

Már négy éve… írnám, hogy nincs közöttünk, de ez nem így van!Közöttünk van, csak másképp. A kezét nem szoríthatom meg, kerékpáron suhanó alakját nem láthatom nap mint nap, hangját is csak a technika segítségével idézhetem fel, mégis itt van! Emlékszem igazi barátságunk kezdetére, amikor a Mi szalkaiak címû beszélgetõs sorozat elindult. Elsõ vendégeim voltak Csányi […]

Dr. Farkas József

Utoljára József napon beszélgettünk, a telefon segítségével. Bár hangszíne már nem volt a régi, a megszokott farkasjóskás mondatokkal írta le állapotát, a még rá váró vizsgálatokat, közeli hazamenetelét a klinikáról. S mint aki olvas a másik gondolatában, még a búcsúzás elõtt határozottan kijelentette: ne keressetek fel otthon, ne lássatok így engem! A szemérmes, a külsõre […]

Baloghné Béres Györgyi

Elment a mátészalkai kulturális, mûvészeti élet egyik legkiemelkedõbb alakja.Feladatát, küldetését még messze nem fejezte be, s éppen ezért volt megdöbbentõ az, ahogyan lépésrõl lépésre visszavonult a közéletbõl. Már egyesületünk tiszteletteljes felkérését sem fogadta el, nem lépett közénk. Õ aki a fafaragás országos hírû mûvésze volt, aki mûvészeti iskolát alapított, aki fiatal tehetségek legnagyobb pártfogójaként szervezte […]