Gaál Botond dr. egyetemi tanár

Született a Bereg megyei Vámosatyán 1946. március 27-én. Az általános iskolát Nagydoboson és Nagyecseden végezte 1952 és 1960 között, a középiskolát a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában 1960-tól 1964-ig. A Kossuth Lajos Tudományegyetem matematika-fizika szakán szerzett középiskolai tanári diplomát (1965-1970), majd ezt követően elvégezte a Debreceni Református Teológiai Akadémia nappali szakát (1971-1976). Az 1976/77. tanévben az Edinburghi Egyetem Teológiai Fakultásán tanult ösztöndíjjal. 1985-ben teológiai doktori fokozatot, 2000-ben habilitált doktori fokozatot szerzett.
Az 1964/65. iskolai év alatt vasúti pályamunkásként dolgozott. 1970-87 közötti években a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának matematika-fizika szakos tanára. Közben 1974-82-ig a gimnázium igazgatóhelyettese, majd 1982-87 közötti években igazgatója. 1977-től 1987-ig a Debreceni Kollégium főigazgatóhelyettese, 1987-től 1991-ig főigazgatója a Zsinat választása alapján. Kétszer töltötte be a Teológiai Akadémia dékáni tisztét, 1988-89-ben és 1994-95-ben. Az MTA Vallástudományi Tudományos Minősítő Bizottságának tagja volt az 1989 és 1995 közötti években. 1998-ban az MTA Doktori Tanácsa a Vallástudományi Szakbizottság tagjává választotta az 1999. év végéig. Az 1994/95. tanévben a Debreceni Universitas Egyesülés Igazgatótanácsának elnökévé választották. Ugyancsak választás alapján ő töltötte be a Debreceni Akadémiai Bizottság főtitkári tisztét 1993 és 1999 között. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Dogmatikai Tanszékének tanára (1987-től egyházi kinevezéssel!). 1999-ben a Magyar Köztársaság elnöke is kinevezte egyetemi tanárrá.
Kiemelten foglalkozik a keresztyén teológia és a kortárs természettudományok kapcsolatának vizsgálatával. E téma kutatására kapott meghívást Princetonba (USA), s az 1991/92. akadémiai évet a Center of Theological Inquiry kutatóintézetben töltötte. 1993-ban létrehozta a Hatvani István Teológiai Kutatóközpontot az egzakt tudományok és a teológia kapcsolatának vizsgálatára, valamint e témában kiemelkedő természettudósok, filozófusok és teológusok biannuális, ökumenikus találkozójának megszervezésére. A kétévenként megszervezett Tudomány és Teológia Konferencia (1993, 1995, 1997, 2000, 2001, 2003) országosan is elismerést nyert.
Szakterületének kutatási témáihoz kapcsolódva, külföldön is gyakran tartott előadásokat: Hollandiában (Broekelen, 1984; Enschede, 1988; Hoeven, 2000), Németországban (Hilden, 1979; Freising, 1994; Heidelberg, 1999; Emden, 2003), Franciaországban (Klingenthal, Goethe Institut, 1987; Strasbourg, Európa Tanács, 1996; Párizs UNESCO, 2000; Lyon, 2000), Romániában (Kolozsvár, 1995; 1998; Sepsiszentgyörgy, 1997; Nagyvárad, 1997, 1998; Bánffyhunyad, 2000), az USA-ban (New Concord, OH, 1980; Princeton, NJ, 1991, 1992, 1999; 2001; Richmond, VA, 1992; New York, 1999), Kanadában (Ancaster, Ontario, Pascal Centre, 1992), Lengyelországban (Krakow, 1996), Dél-Koreában (Seoul, 1990), Tajvanon (Taipei, Academy of Sciences, 1996), a Dél-Afrikai Köztársaságban (Stellenbosch, 1997) és Angliában (Durham, 1998).
1998. január 1-től 2001. december 31-ig Széchenyi Professzori Ösztöndíjas egyetemi tanár. 

A Mátészalkai Művészetbarát Egyesület tiszteletbeli tagja