Fábiánné Kenyeres Magdolna kiállítása a Dienes Galériában

plakat