Tiszteletbeli tagok:
AAToth Franyo
Adorján Gusztávné
Asztalos Zsolt
Árkosi Árpád
Bereczky Ildikó dr.
Bíró Miklós
Bodó Sándor dr.
Csányi Ottó
Cservenyák László dr.
Csizmadia Zoltán
Dávid Ferenc
Duljánszki Mihályné
Erdős Jenő
Fábián Imre
Fábiánné Kenyeres Magdolna
Fodor István
Futaky László
Gaál Botond dr.
Galgóczy Árpád
Hamar Péter dr.
Hauser Adrienne
Kalavé Antalné
Kárpátiné Perényi Matild
Képes Gábor
Képes Júlia
Korcsmáros István
Korcsmárosné Képes Anna
Kovács Imre dr.
Kujbusné dr. Mecsi Éva
Láng Annamária
Lengyel István
Losonczi Léna
Muzsnay Árpád
Nagy László dr.
Nagy Péter
Orendi Mihály
Pathó István
Sípos István
Sztojka Emma
T. Nagy Gyuláné
Tusnády László dr.
Ujváry Zoltán dr.
Ungor Károly dr.
Veress Tibor
Viga Gyula dr.
Zsigmond László
Rendes tagok:
Adorján Zsuzsa dr.
Balogh Ferenc.
Balogh Ferencné
Barna Árpádné
Baumgartner Ildikó
Becsei Miklós
Becseiné Kató Anikó
Berecz Andrásné dr.-né
Bereczky Kálmán dr.
Bereczky Zsigmond dr.
Bíró Lajos
Bodnár Mária
Bojer György
Bujárszki Györgyné
Buzogány Béla
Czine Árpád
Csányi Ottóné
Cservenyákné Farkas Rita dr.-né
Csizmadia Józsefné
Demeter Katalin
Dienes Béla
Dienes Béláné
Dorka László
Erdős Ákos
Esztergályné
Jeszenszky Katalin dr.-né
Farkas Judit
Fejér István
Fejérné Kóródy Márta
Fekete Lajosné Csipkés Katalin
File Bertalan
Filep Anita
Filep Györgyné
Filepné Fábián Anikó
Földvári Andrásné
Földvári Zsuzsa
Gergely Nándorné dr.-né
Hadi Éva dr.
Hajdú Károlyné dr.
Hauser Tibor dr. id.
Hudák István dr.
Hudákné Dalmay Anikó
Huszti Anna dr.
Huszti Judit
Ignácz Gyula
Ihanus Sirpa
Ilku Magdolna dr.
Jámbor Istvánné
Jászai Gyöngyvér
Józsa Csaba
Józsa Ilona dr.
Juha Pál 
Juha Pálné
Juhász Eszter
Kálnásiné Katona Judit
Kaptur Sándor
Kapturné Bíró Beáta
Kárpáti Tibor
Katona Gézáné
Katona István
Katonáné Kiss Márta
Kerti Lilla
Kicsák Csabáné
Kokasné Czakó Anikó
Kolláthné Pere Éva
Koncz László
Konczné Jeszenszki Éva
Kónya Ildikó
Kovács László
Kovács Lászlóné dr.-né
Kovács Márta
Kovács Sándor (vállalkozó)
Kovács Sándor (tanár)
Kovács Sándor dr.
Kovács Sándorné
Kovácsné Bálint Mária
Kovácsné Kiss Csilla
Kovácsné Szondi Enikő dr.-né
Kovácsné Varga Gabriella dr.
Kövendy Lajosné
Kövendy Zsolt
Kövendy Zsoltné
Kürti László
Láposiné dr. Kicsák Tünde dr.
Lengyel Lászlóné
Lengyel Zoltán
Lőrincz Imre dr.
Lőrinczné Varga Erzsébet
Lukács Bertalan
Lukácsné Sebestyén Gyöngyi
Makrai Tibor dr.
Makrai Tiborné dr.
Mártonné Molnár Erika
Mónus Péter
Nagy Anna Mária
Nagy Gábor
Nagy György
Nagy Kinga
Oláh András
Oláhné Borzován Edit
Oláhné Kedves Annamária
Pankotainé Kőhalmi Judit
Papp Lászlóné
Papp Zoltán
Pataki István
Pataki Istvánné
Pénzes Ottó
Pénzesné Papp Erika
Podolyák József
Potosné Dr. Kovács Zsuzsanna
Sajtos Lászlóné
Sallai Emília
Sasvári Erika
Siket Vilmosné
Sinkó Jánosné
Soltész Ferenc
Soltészné Ferencné dr.-né
Somogyi Tamásné
Sőreg István dr.
Stamuszné Végh Anikó
Stonawski Tamás
Szabó Árpádné
Szabóné Dankó Erzsébet
Szabóné-Kerékgyártó Gyöngyi
Szakszonné Csepei Katalin
Szegedi Tibor
Szélesné Vinnai Zsuzsa
Szép Tamás
Szombathy Gézáné
Tisza György
Tóth Attila
Tóth Béla (kályhásmester)
Tóth Imre
Tóthné Csicsák Zsuzsa
Tóthné Fegyver Anikó
Tőkés Szilárdné
Tőkésné Csurai Orsolya
Ungvári Zsigmond dr.
Varga Béla dr.
Vargáné Filep Mariann
Vargáné Hermann Anikó
Vargéné Árva Julianna
Vargha Ferdinánd
Varsányi Gábor
Varsányi Gáborné
Vastag Andrea
Vékonyné Kovács Judit
Vékonyné Virágh Tünde
Veress Istvánné
Vig Ottó
Vig Ottóné
Virágh Katalin
Zsoldos Judit
.
Külső tagok:
Almer Zsuzsa – Budapest
Asztalos Zsolt – Budapest
Áts József – Budapest
Áts Miklós – Pomáz
Bajkó Nándor – Németország
Bajkó Sándor dr. – Nyíregyháza
Balogh István – Felsőpetény
Balogh Lajos – Nyíregyháza
Balogh László – Ebes
Balogh Zsuzsa – Ópályi
Baráth Enikő – Budapest
Barkaszi Sándor dr. – Kocsord
Báthori József – Budapest
Beregi István – Nyírparasznya
Bócsi Krisztián – Németország
Bojti István dr. – Nyíregyháza
Bolyáki Attila – Budapest
Borosné Tegze Emma – Érd
Budaházi István – Nyíregyháza
Busznyák Katalin – Svédország
Csizmadia Katalin – Budapest
Csomár Tibor – Diósd
Csűrös Andor – Szigetszentmiklós
Csűrös Andrea – Szigetszentmiklós
Csűrös Éva – Szigetszentmiklós
Dalia Enikő – Budapest
Dani Szilvia – Nyíregyháza
Darabánt Gusztáv – Budapest
Demarcsek György – Nyíregyháza
Ésik Sándor – Nyíregyháza
F. Sipos Bea – Győr
Faggyas László – Győr
Forgács Katalin – Budapest
Furkó Kálmán – Szolnok
Galambosné Dienes Judit Nyíregyháza
Hagymássy Irma – Budapest
Halász Gabriella dr. – Zalaegerszeg
Horváth Jánosné Szűcs Ilona – Nyírkáta
Kádár Ildikó – Kecskemét
Kállai Krisztina – Debrecen
Kántor Ágnes – Nagykovácsi
Kazi Tibor – Budapest
Keresztszeghy Margit dr. – Budapest
Keresztury Zsuzsa – Szeged
Kézi László – Budapest
Kincses Margit – Pilisborosjenő
Király Anita – Budapest
Király József – USA
Királyné Szabó Ágnes – Isaszeg
Kiss Henrietta – Budapest
Komán Bernadett – Hajdúszoboszló
Komjáthyné Demjén Zsuzsa dr.-né – Nyíregyháza
Koszóné Simonka Magdolna – Kecskemét
Kovács Etele – Sopron
Kovács Rita dr. – Budapest
Kovács Tiborné Kőhalmi Piroska – Nyíregyháza
Kozmáné Harascsák Mária – Budapest
Kőfalvi Lászlóné Thiele Gabriella – Budapest
Kubassy Lászlóné dr.-né
Perényi Valéria dr. – Miskolc
Kunné Fehérvári Flóra – Debrecen
Kurucz Zsuzsa dr. – Budapest
L. Nagy Lajos – Uny
Lakatos László – Budapest
Lelesziné Tarnai Irén – Szomolya
Majorné Bíró Éva – Budapest
Máté Andrea Valéria – Olaszország
Megyer Márta – Szabadszállás
Mester Enikő – Budapest
Muskovszkyné Kozma Magdolna – Debrecen
Nehéz Andrea – USA
Oláh Judit – Budapest
Pál Dávid – Budapest
Papp András – Miskolc
Papp Andrea – Budapest
Papp György – Budapest.
Papp György – Győr
Pappné Orosz Klára – Miskolc
Pénzes Máté – Budapest
Pénzes Matild – Leányfalu
Pikó András – Fábiánháza
Pongrácz Ildikó – Debrecen
Réti János – Debrecen
Sándorné Tőkés Erzsébet – Kecskemét
Selmeci Zsolt – Budapest
Simon Péter – Kozármislény
Sófi József – Szeged
Sőreg Norbert – Nagyrév
Szántóné Nemes Gabriella – Jármi
Szentléleky Erika – Budapest
Széplakiné Keserű Etelka – Szigetszentmiklós
Szilágyi Ferenc – Budaörs
Szondi Vanda – Budapest
Szűcs Róbert – Nagyecsed
T. Gergely Judit – Budapest
Tarr János – Vaja
Tempfli József – Budapest
Tisza Gabriella – Budapest
Torday Ágnes – Debrecen
Tóth József (Ali) – Nyíregyháza
Tóth Péter – Sárkeresztes
Tóth Tímea dr. – Debrecen
Ujhelyi Edina – Budapest
Varga Béla – Vaja
Varga Klára – Budapest
Vargáné Végh Katalin – Fót
Varsányi Péter dr. – Budapest
Véghseő Diana – Debrecen
Vékony Andrea – Debrecen
Veress Róbertné dr.-né – Budapest
Vezér Ferencné – Gödöllő
:
:
.
:
.
.
.
.