SZÍNHÁZTÖRTÉNETI EMLÉKFAL – 2015. április 13.

Ha valaki csak felszínesen pillant rá a mátészalkai művészetbarátok tevékenységére, az is látja, hogy van abban valamiféle tendencia. A rendezvények, programok szervezésén túl, egy olyan vonulat, ami városunk történetéhez kapcsolódik – helytörténeti olvasókönyv megjelentetése, régészeti feltárások szervezése – és a valaha itt élt, vagy ide kötődő kiemelkedő személyiségek emlékének megőrzése, ápolása. Ebbe a sorba tartozik az emléktábla elhelyezése Képes Géza szülőházán, s a nagyszerű költő, nyelvtudós portréjának elkészíttetése, a Dorgay emlékmű a Postánál, a Szalkai László festmény – tér, és terem elnevezése – létrehozása, a Hősök Emlékiskolájának felújítása, a Csizmadia Park és Décse-kút felújítása, elnevezése, Kosutány Ignác jogtudós emléktáblájának elhelyezése a bíróság falán, Szentpétery Zsigmond színész nevének és emlékének megörökítése a kulturális központ elnevezésében, és egy szalon létrehozásában. S most itt a legújabb, egy emlékfal egykori színészeink emlékének. A kezdeményező ezúttal is – immáron negyedik alkalommal – a Száz Család Mozgalom volt. A cél és a feladat egy olyan tér kialakítása, ahol Békefi Lajosnak, Szalkai Lajosnak, Szendrey Mihálynak, Szentpétery Zsigmondnak, Móricz Ildikónak, Ferenczi Anettnek, Velenczey Istvánnak, sőt a színész-szélhámoskirálynak Srassnoff Ignácznak is megjelenhet nagyméretű képmása, s ahol az emlékezők hozzájuthatnak azokhoz az alapinformációkhoz, amelyek az egykor Mátészalkához kötődő művészek életéről, munkásságáról tájékoztatnak. A tervezés, az előkészítés, a még fellelhető fotók összegyűjtése csak első látásra tűnt egyszerű dolognak. Mindegyik fázisban akadtak komoly akadályok, de aztán sikerült megvásárolni a Színháztörténeti Múzeumból és az Országos Széchenyi Könyvtárból azokat a képeket, amelyekre szükségünk volt. A terveket Pénzes Bence készítette, amelyekről végig egyeztetett Buzogány Béla színművész igazgató úrral. Megkaphattuk Czine Árpád gyönyörű fotóját a felújított Szentpétery Zsigmond Kulturális Központ és Színház, az egykori megyeháza épületéről. A kivitelezés már Király Mihály és a művelődési központ dolgozóinak munkája volt. A kezdeményezés közel félmillió forintot mozdított meg, ha a 397.000 Ft-os végszámlához az alkotói, szervezői díjakat is hozzászámoljuk. (Ezek persze mind felajánlások voltak.) A kezdeményező Száz Család Mozgalom tagjai – Bereczky Kálmán dr., Filep György, Fogarassy Károly, Hanusi Péter, Havasi Ferenc, Katona István (biztosítási szakember), Oláh András, Pénzes Ottó, Soltész Ferenc, Szombathy Géza. Tóth József (Széchenyi utca), Vargha Ferdinánd – az előkészítés egy részét, a terveket és 106.000 Ft-ot, a Művészetbarát Egyesület 105.000 Ft-ot biztosítottak az emlékfal elkészítéséhez, míg a fennmaradó 186.000 Ft összeget a Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. állta. A mátészalkai Színháztörténeti emlékfal része egy tablósorozat, amelyen az 1920-as évektől napjainkig láthatóak azok az amatőr és már „profi” társulatok is, amelyek mindig szerves részét képezték az itteni kulturális életnek. Április 13-án, a színház aulájában Buzogány Béla színművész-igazgató rendezésében, a Talán Teátrum társulatának közreműködésével, impozáns megnyitó keretében – amelyen megjelentek a fiatalon, tragikus körülmények között elhunyt színésznő, Ferenczi Anett családjának tagjai is – került átadásra az emlékfal. Hanusi Péter polgármester megnyitó szavai után e sorok írója foglalta össze a megvalósítás történetét.

Pénzes Ottó
a Száz Család Mozgalom alapítója